ตั้งชื่อดี เป็นมงคล ชื่อมงคล ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ทักษา พลังดาวพระเคราะห์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก

บริการ ตั้งชื่อ นามสกุล ชื่อมงคล ตั้งชื่อเด็ก ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ

          ชื่อและนามสกุลของคนเราที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลของคนนั้นได้โดยการอ่านความหมายของตัวเลข เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าศึกษายิ่งนักชื่อนั้นสำคัญไฉนท่านคงเคยได้ยินคำๆนี้อยู่บ่อยๆบางคนก็เพียงแต่คิดว่าชื่อตั้งไว้เพื่อเป็นนามเรียกขานกันเท่านั้น การตั้งชื่อส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่เรื่องตัวอักษรของชื่อ คือ อักษรจะต้องมีวรรค เดช ศรีและมนตรีหลีกเลี่ยงตัวอักษรวรรคกาลกิณีแต่ความเป็นจริงแล้วการตั้งชื่อยังลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก คือการตั้งชื่อจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่มดวงดาวและอานุภาพของตัวเลขจึงจะถูกต้อง ถ้าตัวเลขที่อยู่ในชีวิตมีความสัมพันธ์กันก็จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น แต่เมื่อไรที่ตัวเลขขัดแย้ง ก็จะทำให้ชีวิตต้องพบแต่อุปสรรค ทีนี้ก็อยู่ที่ใครจะมีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไร เพราะฉะนั้นขอเชิญท่าน ค้นคว้าศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เชื่อถือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ท่านจะวิเคราะห์

 
การตั้งชื่อใช้ศาสตร์ด้วยกันทั้งหมด 4 หลักคือ.
1. หลักเลขศาสตร์ (คำนึงถึงผลรวม ระหว่างชื่อและนามสกุลรวมกันด้วย)
2. หลักทักษา
3. หลักอายตนะ 6
4. พลังดาวพระเคราะห์
ยินดีบริการ ตั้งชื่อ - ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อลูก ชื่อเด็ก เปลี่ยนชื่อ นามมงคล ที่เป็นมงคล สำหรับ เด็ก และ บุคคลทั่วไป
ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเทอญ.1
 
กรุณาเลือกวันเกิด
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล
 
 


Line id 0899865632

อัตราค่าบริการ

 
               - ค่าตั้งชื่อจากทุกศาสตร์  จะส่งชื่อให้เลือกประมาณ 5 ชื่อ ค่าบริการคิดเป็นเงิน 950 บาท
              - ค่าตั้งนามสกุล จะส่งให้เลือกประมาณ 10 นามสกุล ค่าบริการคิดเป็นเงิน 999 บาท
(ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้แล้วไม่ซ้ำกับใคร ชื่อนามสกุลดีมีผลต่อชะตาชีวิต 100 %่)

              - บริการเสริม สำหรับลายเซ็น ชื่อ ค่าบริการคิดเป็นเงิน 200 บาท

Line Add Friends
ตั้งชื่อตามหลักดาวพระเคราะห์
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ 6
ตั้งชื่อตามหลักทักษา
ตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์
ศาสตร์สุดยอด